Logo
Vyloučení

Obsah
Obsah a obrázky na webových stránkách originálního příslušenství MAN jsou poskytnuté jen k informačním účelům. Společnost MAN nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost uvedených informací. MAN si vyhrazuje právo provádět bez předchozího upozornění změny za účelem zdokonalovací údržby a dalšího rozvoje. Ilustrace mohou znázorňovat volitelné vybavení nebo jiné prvky, které nejsou součástí standardního obsahu dodávky.

Dostupnost v jednotlivých zemích
Dostupnost v jednotlivých zemích lze zjistit na poprodejním portálu.

Zamýšlené použití
Originální příslušenství MAN se nesmí bez předchozího písemného svolení používat k žádnému jinému než uvedenému zamýšlenému účelu. Montáž a používání musí splňovat předpisy platné v zemi používání. Je nutné dodržovat zákony a předpisy příslušné země. Kvůli předpisům platným v příslušné zemi nebo v EU nemusí být některé funkce nebo příslušenství ve všech zemích k dispozici. Kupující je povinen se před použitím ujistit, že příslušenství splňuje předpisy platné v zemi, v které je zaregistrováno vozidlo a používáno dané příslušenství.


Ručení
Na originální příslušenství společnosti MAN Truck and Bus AG se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců podle všeobecných podmínek prodeje a dodávek MTB. Žádný záruční nárok nelze vznést zejména v těchto případech:
– Poškození vzniklé v důsledku nesprávné přepravy nebo montáže zákazníkem nebo jakoukoli třetí stranou
– Závady v důsledku nesprávného použití nebo škody způsobené zákazníkem
– Abnormální opotřebení v důsledku nepřiměřeného používání
– Změna části příslušenství

Odkazy na webové stránky jiných dodavatelů
Naše webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky jiných dodavatelů. Společnost MAN si v době vytvoření odkazu ověřila, že přímo odkazované stránky neobsahují nezákonný obsah. Společnost MAN však nemá na obsah odkazovaných stránek žádný vliv a není schopná tyto stránky pravidelně sledovat. MAN proto nemůže nést odpovědnost za obsah odkazovaných stránek, které byly od vytvoření odkazu změněny. Toto prohlášení týkající se ochrany osobních údajů se nevztahuje na odkazované webové stránky jiných poskytovatelů.

Ochranné známky
Android je obchodní název nebo registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc.
Bluetooth™ je obchodní název nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc.

Informace pro zákazníky

O nás

Vyloučení

Kde nakoupit - Kontakty

 

 

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz